Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hải Cường

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hải Cường

1801703172

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801703172 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hải Cường được thành lập vào ngày 11/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập