Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Nguyễn Hữu

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Nguyễn Hữu

1801703165

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801703165 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Nguyễn Hữu được thành lập vào ngày 11/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập