Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyễn Thắng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyễn Thắng

1801701577

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801701577 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyễn Thắng được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502454404 - Công Ty TNHH Song Anh DLT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  2. 3502454348 - Công Ty TNHH Trivado Việt Nam Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập