Công Ty Cổ Phần Farm Nông Nghiệp Sạch Cô Ba

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Farm Nông Nghiệp Sạch Cô Ba

1801700100

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801700100 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Farm Nông Nghiệp Sạch Cô Ba được thành lập vào ngày 05/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3301694565 - Công Ty TNHH Maries Tỉnh Thừa Thiên-Huế