Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Nguyễn Đặng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Nguyễn Đặng

1801695813

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801695813 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Nguyễn Đặng được thành lập vào ngày 19/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập