Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Kim Hoa

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Kim Hoa

1801692650

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801692650 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Kim Hoa được thành lập vào ngày 13/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập