Công Ty TNHH KTK Đầu Tư Công Nghệ

Địa chỉ

Công Ty TNHH KTK Đầu Tư Công Nghệ

1801692467

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801692467 là mã số thuế của Công Ty TNHH KTK Đầu Tư Công Nghệ được thành lập vào ngày 12/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3702949066 - Công Ty TNHH Gosaqua Tỉnh Bình Dương
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập