Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Gia Tiến Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Gia Tiến Phát

1801688284

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801688284 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Gia Tiến Phát được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập