Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Lắp Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Minh Thư

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Lắp Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Minh Thư

1801688277

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801688277 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Lắp Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Minh Thư được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập