Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải Kim Phát Ngọc

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải Kim Phát Ngọc

1801684402

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801684402 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải Kim Phát Ngọc được thành lập vào ngày 14/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập