Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nguyên Khang

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nguyên Khang

1801684392

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801684392 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nguyên Khang được thành lập vào ngày 14/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập