Công Ty TNHH Lương Thực Hoàng Khanh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Lương Thực Hoàng Khanh

1801684346

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801684346 là mã số thuế của Công Ty TNHH Lương Thực Hoàng Khanh được thành lập vào ngày 14/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập