Công Ty TNHH Thực Phẩm Gia Nghi

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thực Phẩm Gia Nghi

1801681458

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801681458 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thực Phẩm Gia Nghi được thành lập vào ngày 15/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập