Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Và Đầu Tư Lta

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Và Đầu Tư Lta

1801677405

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801677405 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Và Đầu Tư Lta được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập