Công Ty CP Xây Dựng Dầu Khí Kim Cương Cần Thơ

Địa chỉ

Công Ty CP Xây Dựng Dầu Khí Kim Cương Cần Thơ

1801677356

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801677356 là mã số thuế của Công Ty CP Xây Dựng Dầu Khí Kim Cương Cần Thơ được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3101089585 - Công Ty TNHH Do Linh Tỉnh Quảng Bình