Công Ty TNHH Đầu Tư NXTP

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư NXTP

1801666717

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801666717 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư NXTP được thành lập vào ngày 26/03/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001687587 - Công Ty TNHH Covid Tỉnh Đắk Lắk
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập