Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Đại Lộc Gia

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Đại Lộc Gia

1801657656

Ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn Ái, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: 0908086858

Mã số 1801657656 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Đại Lộc Gia - còn có tên giao dịch là DAI LOC GIA TRADING SERVICE TRAVEL JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập