1702257223 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Phương Trí

Thông Tin

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Phương Trí

Số 614 Mạc Cửu
Phường Vĩnh Quang, Thành Phố Rạch Giá
Kiên Giang 91108, Việt Nam Số điện thoại: 0941293971

Trụ sở chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Phương Trí ở địa chỉ Số 614 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Quang, Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang 91108.


Mã Số 1702257223

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Phương Trí với mã số doanh nghiệp 1702257223 bắt đầu hoạt động từ ngày 23/06/2022 và kinh doanh trong lĩnh vực Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề, có người đại diện trước pháp luật là Võ Hoàng Minh.

Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết và chỉ dẫn đường đi đến Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Phương Trí.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp tại Phường Vĩnh Quang
  1. Công Ty TNHH Thuận Thành RG Số 23 Điện Biên Phủ
  2. Công Ty TNHH Trần Văn Tân Lô B31 Điện Biên Phủ
  3. Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thế Gia Hưng Số 117/14 Đường Quang Trung