Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Ăn Uống Thiên Thanh

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Ăn Uống Thiên Thanh

1702232451

Tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại:

Mã số 1702232451 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Ăn Uống Thiên Thanh được thành lập vào ngày 09/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập