Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Và Xây Dựng Phước Lê LT

Địa chỉ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Và Xây Dựng Phước Lê LT

1702229593

Tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại:

Mã số 1702229593 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Và Xây Dựng Phước Lê LT được thành lập vào ngày 11/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3801255051 - Công Ty TNHH Zhen Tai Tỉnh Bình Phước
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3200722449 - Công Ty TNHH CHTT Tỉnh Quảng Trị