Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Sản Tâm Quỳnh

Địa chỉ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Sản Tâm Quỳnh

1702219877

Tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại:

Mã số 1702219877 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Sản Tâm Quỳnh được thành lập vào ngày 25/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập