Công Ty TNHH Yến Việt Phạm Bảo

Địa chỉ

Công Ty TNHH Yến Việt Phạm Bảo

1702218552

Tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại:

Mã số 1702218552 là mã số thuế của Công Ty TNHH Yến Việt Phạm Bảo được thành lập vào ngày 12/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập