Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Đức Khánh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Đức Khánh

1702212649

Tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại:

Mã số 1702212649 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Đức Khánh được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập