Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Diễm Kiều

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Diễm Kiều

1702212342

Tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại:

Mã số 1702212342 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Diễm Kiều được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập