Công Ty TNHH Sơn Hải Nguyễn

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sơn Hải Nguyễn

1702206028

Tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại:

Mã số 1702206028 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sơn Hải Nguyễn được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập