Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Tấn Kỳ

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Tấn Kỳ

1702203115

Tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại:

Mã số 1702203115 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Tấn Kỳ được thành lập vào ngày 11/08/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập