Công Ty TNHH Công Nghệ Xây Dựng Kim San

Địa chỉ

Công Ty TNHH Công Nghệ Xây Dựng Kim San

1702202062

Tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại:

Mã số 1702202062 là mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Xây Dựng Kim San được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập