Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Số 2-717

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Số 2-717

1501115275

Tỉnh Vĩnh Long
Số điện thoại:

Mã số 1501115275 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Số 2-717 được thành lập vào ngày 30/06/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập