Công Ty TNHH Thủy Sản Và Nông Sản Lê Đức Hậu

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thủy Sản Và Nông Sản Lê Đức Hậu

1402153216

Tỉnh Đồng Tháp
Số điện thoại:

Mã số 1402153216 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thủy Sản Và Nông Sản Lê Đức Hậu được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001706487 - Công Ty TNHH TM Dad Tỉnh Đắk Lắk