Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy Sản Quốc Ngân

Địa chỉ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy Sản Quốc Ngân

1301107319

Tỉnh Bến Tre
Số điện thoại:

Mã số 1301107319 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy Sản Quốc Ngân được thành lập vào ngày 10/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập