Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Minh Yến

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Minh Yến

1301104847

Tỉnh Bến Tre
Số điện thoại:

Mã số 1301104847 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Minh Yến được thành lập vào ngày 05/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3702972890 - Công Ty TNHH In Town Tỉnh Bình Dương
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập