Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Trường Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Trường Phát

1301099121

Tỉnh Bến Tre
Số điện thoại:

Mã số 1301099121 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Trường Phát được thành lập vào ngày 28/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3702935049 - Công Ty TNHH Bofei Tỉnh Bình Dương
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập