Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Trương Thanh Tâm

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Trương Thanh Tâm

1301097290

Tỉnh Bến Tre
Số điện thoại:

Mã số 1301097290 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Trương Thanh Tâm được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập