Công Ty Cổ Phần I-Tek Nhân Hoàng Phát

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần I-Tek Nhân Hoàng Phát

1201637143

Tỉnh Tiền Giang
Số điện thoại:

Mã số 1201637143 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần I-Tek Nhân Hoàng Phát được thành lập vào ngày 16/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập