Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Đức Mỹ

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Đức Mỹ

1101939824

Lô LF16-LF17 đường số 2, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Số điện thoại: 0983181870

Mã số 1101939824 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Đức Mỹ - còn có tên giao dịch là DUC MY METAL PRODUCTION COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 20/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập