Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khoa Học Nông Nghiệp Gia Chí Hân

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khoa Học Nông Nghiệp Gia Chí Hân

1101939398

Thửa đất số 167, tờ bản đồ số 30, ấp 1, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An
Số điện thoại: 0907075355

Mã số 1101939398 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khoa Học Nông Nghiệp Gia Chí Hân được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập