Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Sydney

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Sydney

1101935234

Lô A6-20 Khu đô thị Phúc An City, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Ðức Hoà, Tỉnh Long An
Số điện thoại: 0867554044

Mã số 1101935234 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Sydney - còn có tên giao dịch là SYDNEY AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập