Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Phân Phối Thiết Bị Điện Hải Đăng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Phân Phối Thiết Bị Điện Hải Đăng

1001229468

Tỉnh Thái Bình
Số điện thoại:

Mã số 1001229468 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Phân Phối Thiết Bị Điện Hải Đăng được thành lập vào ngày 11/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập