Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Gốm Sứ Và Thủy Tinh Sơn Tùng

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Gốm Sứ Và Thủy Tinh Sơn Tùng

1001226770

Tỉnh Thái Bình
Số điện thoại:

Mã số 1001226770 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Gốm Sứ Và Thủy Tinh Sơn Tùng được thành lập vào ngày 11/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập