Công Ty Cổ Phần Đầu Tư JLD

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư JLD

1001220539

Tỉnh Thái Bình
Số điện thoại:

Mã số 1001220539 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư JLD được thành lập vào ngày 14/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập