Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh XNK Mạnh Ngân

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh XNK Mạnh Ngân

1001216194

Tỉnh Thái Bình
Số điện thoại:

Mã số 1001216194 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh XNK Mạnh Ngân được thành lập vào ngày 16/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập