Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Tiến Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Tiến Phát

1001215994

Tỉnh Thái Bình
Số điện thoại:

Mã số 1001215994 là mã số thuế của Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Tiến Phát được thành lập vào ngày 16/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập