Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Trường Thịnh Thái Bình

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Trường Thịnh Thái Bình

1001214574

Tỉnh Thái Bình
Số điện thoại:

Mã số 1001214574 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Trường Thịnh Thái Bình được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập