Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây Dựng, Quản Lý, Kinh Doanh Chợ Bo Thái Bình

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây Dựng, Quản Lý, Kinh Doanh Chợ Bo Thái Bình

1001214447

Tỉnh Thái Bình
Số điện thoại:

Mã số 1001214447 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây Dựng, Quản Lý, Kinh Doanh Chợ Bo Thái Bình được thành lập vào ngày 15/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập