Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Khẩu Minh Tiến

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Khẩu Minh Tiến

1001213676

Tỉnh Thái Bình
Số điện thoại:

Mã số 1001213676 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Khẩu Minh Tiến được thành lập vào ngày 14/08/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập