Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Tùng Lâm

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Tùng Lâm

1001206728

Thôn An Ninh, Xã Thụy Bình, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
Số điện thoại: 0947489299

Mã số 1001206728 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Tùng Lâm được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3801230480 - Công Ty TNHH Cicontec Tỉnh Bình Phước