Công Ty TNHH DVTM Alpha

Địa chỉ

Công Ty TNHH DVTM Alpha

1001206710

Số 02, đường Ngô Quang Bích, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Số điện thoại: 0898277229

Mã số 1001206710 là mã số thuế của Công Ty TNHH DVTM Alpha được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập