Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Ban-Group

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Ban-Group

0901087951

Tỉnh Hưng Yên
Số điện thoại:

Mã số 0901087951 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Ban-Group được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập