Công Ty TNHH Bao Bì Minh Thành Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH Bao Bì Minh Thành Việt Nam

0901087630

Tỉnh Hưng Yên
Số điện thoại:

Mã số 0901087630 là mã số thuế của Công Ty TNHH Bao Bì Minh Thành Việt Nam được thành lập vào ngày 16/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập