Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 1 Hà Hải

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 1 Hà Hải

0901086299

Tỉnh Hưng Yên
Số điện thoại:

Mã số 0901086299 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 1 Hà Hải được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập